Εκτύπωση

helios_large  Ήλιος


 

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) "ΗΛΙΟΣ" αναπτύχθηκε για τη μηχανοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας.

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στη λειτουργία διοικητικών δομών, στις οποίες απαιτείται η διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων, είναι ο κατακερματισμός της πληροφορίας στα επιμέρους τμήματα-γραφεία.
Το γεγονός αυτό δημιουργεί τις ακόλουθες σοβαρές δυσλειτουργίες:

Τα παραπάνω προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν με απόλυτη επιτυχία από ένα ΟΠΣ, αρκεί αυτό να πληροί τις εξής προδιαγραφές:

 Το ΟΠΣ "Ήλιος" είναι στη διάθεση όποιας Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης
επιθυμεί να το αξιοποιήσει, φυσικά δωρεάν.

 

Σπύρος Νικολαΐδης
Καθ. Πληροφορικής

 

Επόμενο: Ήλιος - Χαρακτηριστικά >