Τώρα είναι Σάβ 06 Μαρ 2021 04:25 am

Όλοι οι χρόνοι είναι UTC + 2 ώρες [ DST ]
Δημιουργία νέου θέματος Απαντήστε στο θέμα  [ 1 Δημοσίευση ] 
Συγγραφέας Μήνυμα
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Τρί 22 Φεβ 2005 03:51 pm 
Χωρίς σύνδεση

Εγγραφή: Πέμ 22 Απρ 2004 11:16 am
Δημοσιεύσεις: 60
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
Τα επόμενα προγράμματα απαρτίζουν μια σειρά προβλήματων ανακατασκευής διδιάστατων πινάκων των οποίων η λύση συνίσταται κυρίως στην εξοικίωση μας με τους δείκτες i,j.

Syntax: [ Download ] [ Hide ]
! ===================     21    ===============================
! Να αναπτύξετε πρόγραμμα το οποίο κατασκευάζει και εμφανίζει
! τον επόμενο διδιαστατο τετραγωνικό πίνακα Α[N,N] με N=5.
!
!  1  0  0  0  5
!  0  4  0  8  0
!  0  0  9  0  0
!  0  8  0 16  0
!  5  0  0  0 25
!
! και στη συνεχεία τον μετατρέπει στον πίνακα
!
!  5  0  0  0  1
!  0  8  0  4  0
!  0  0  9  0  0
!  0 16  0  8  0
! 25  0  0  0  5
!
! μονο με αντιμετάθεση των στοιχείων του.
! Δηλαδή να αντιμετατίθενται τα στιχεία Xn
! με τα αντίστοιχα Yn,όπως παρουσιάζει
! το επόμενο σχήμα.
!
! Α. Αν Ν περιττός.
!
!  x1   0   0    0  y1
!   0  x2   0   y2   0
!   0   0  x3    0   0
!   0  x4   0   y4   0
!  x5   0   0    0  y5
!
! Β. Αν Ν άρτιος.
!
!  x1   0   0    0    0   y1
!   0  x2   0    0   y2   0
!   0   0  x3   y3    0   0
!   0   0  x4   y4    0   0
!   0  x5   0    0   y5   0
!  x6   0   0    0    0   y6
! ===========================================================

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Sguare_Table_21
ΣΤΑΘΕΡΕΣ
  N=5 ! Η λύση ισχύει και για Ν άρτιο.
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ:i,j,K,A[N,N],temp
ΑΡΧΗ

  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ N
    ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ N
      ΑΝ (i=j) Ή (i+j=N+1) ΤΟΤΕ
        A[i,j] <-- i*j
      ΑΛΛΙΩΣ
        A[i,j] <-- 0
      ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ N
    ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ N
      ΓΡΑΨΕ_  A[i,j]
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
    ΓΡΑΨΕ
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  ΓΡΑΨΕ

  K <-- N
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ N
    temp <-- A[i,i]
    A[i,i] <-- A[i,K]
    A[i,K] <-- temp
    K <-- K-1
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ N
    ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ N
      ΓΡΑΨΕ_  A[i,j]
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
    ΓΡΑΨΕ
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 Syntax: [ Download ] [ Hide ]
! ===================     22    ===============================
! Να αναπτύξετε πρόγραμμα το οποίο κατασκευάζει και εμφανίζει
! τον επόμενο μονοδιάστατο πίνακα Α[M] με M=18
! (ή γενικότερα Μ=3*Ν με Ν ακέραιο).
!
!   11  2 13  4 15  6 17  8 19 10 21 12 23 14 25 16 27 18
!
! και στη συνεχεία τον μετατρέπει στον πίνακα  Β[Μ/3,3].
!
!  11  17  23
!   2   8  14
!  13  19  25
!   4  10  16
!  15  21  27
!   6  12  18
!
! ===========================================================

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Table_22
ΣΤΑΘΕΡΕΣ
  N=6
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ:i,j,K,A[3*N],B[N,3]
ΑΡΧΗ
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 3*N
    ΑΝ  i MOD 2 =1 ΤΟΤΕ
      A[i] <-- i+10
    ΑΛΛΙΩΣ
      A[i] <-- i
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
    ΓΡΑΨΕ_  A[i]
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

  K <-- 1
  ΓΡΑΨΕ
  ΓΡΑΨΕ
  ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 3
    ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ N
      B[i,j] <-- A[K]
      K <-- K+1
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ N
    ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 3
      ΓΡΑΨΕ_  B[i,j]
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
    ΓΡΑΨΕ
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 


2ος Τροπος

Syntax: [ Download ] [ Hide ]
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Table_22_B
ΣΤΑΘΕΡΕΣ
  N=6
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ:i,j,A[3*N],B[N,3]
ΑΡΧΗ
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 3*N
    ΑΝ  i MOD 2 =1 ΤΟΤΕ
      A[i] <-- i+10
    ΑΛΛΙΩΣ
      A[i] <-- i
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
    ΓΡΑΨΕ_  A[i]
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

  ΓΡΑΨΕ
  ΓΡΑΨΕ
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ N
    B[i,1] <-- A[i]
    B[i,2] <-- A[i+N]
    B[i,3] <-- A[i+2*N]
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ N
    ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 3
      ΓΡΑΨΕ_  B[i,j]
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
    ΓΡΑΨΕ
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 3ος Τροπος

Syntax: [ Download ] [ Hide ]
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Table_22_C
ΣΤΑΘΕΡΕΣ
  N=6
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ:i,j,A[3*N],B[N,3]
ΑΡΧΗ
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 3*N
    ΑΝ  i MOD 2 =1 ΤΟΤΕ
      A[i] <-- i+10
    ΑΛΛΙΩΣ
      A[i] <-- i
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
    ΓΡΑΨΕ_  A[i]
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

  ΓΡΑΨΕ
  ΓΡΑΨΕ
  ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 3
    ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ N
      B[i,j] <-- A[i+(j-1)*N]
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ N
    ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 3
      ΓΡΑΨΕ_  B[i,j]
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
    ΓΡΑΨΕ
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 Syntax: [ Download ] [ Hide ]
! ======================   23   ===============================
! Να αναπτύξετε πρόγραμμα το οποίο κατασκευάζει και εμφανίζει
! τους επόμενους 2 διδιάστατους τετραγωνικούς πίνακες
! Α[N,N] και Β[N,N]  με Ν=5.
!
!        Α
!  0  1  0  0  0
!  2  0  1  0  0
!  0  2  0  1  0
!  0  0  2  0  1
!  0  0  0  2  0
!
!        Β
!  0  0  0  3  0
!  0  0  3  0  5
!  0  3  0  5  0
!  3  0  5  0  0
!  0  5  0  0  0
!
! και τους συνενώνει στον διδιάστατο πίνακα Γ[Ν,2*Ν]
! όπως παρακάτω:
!
!                Γ
!  0  1  0  0  0  0  0  0  3  0
!  2  0  1  0  0  0  0  3  0  5
!  0  2  0  1  0  0  3  0  5  0
!  0  0  2  0  1  3  0  5  0  0
!  0  0  0  2  0  0  5  0  0  0
!
! ===========================================================

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Table_23
ΣΤΑΘΕΡΕΣ
  Ν=5
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ:i,j, A[Ν,Ν],B[Ν,Ν][Ν,2*Ν]
ΑΡΧΗ

  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Ν
    ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Ν
      ΑΝ i=j-1 ΤΟΤΕ
        A[i,j] <-- 1
      ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ i=j+1 ΤΟΤΕ
        A[i,j] <-- 2
      ΑΛΛΙΩΣ
        A[i,j] <-- 0
      ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

      ΑΝ i+j=ν ΤΟΤΕ
        B[i,j] <-- 3
      ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ i+j=Ν+2 ΤΟΤΕ
        B[i,j] <-- 5
      ΑΛΛΙΩΣ
        B[i,j] <-- 0
      ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Ν
    ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 2*Ν
      ΑΝ j<=Ν ΤΟΤΕ
        Γ[i,j] <-- A[i,j]
      ΑΛΛΙΩΣ
        Γ[i,j] <-- B[i,j-Ν]
      ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Ν
    ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Ν
      ΓΡΑΨΕ_  A[i,j]
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
    ΓΡΑΨΕ_ '     '
    ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Ν
      ΓΡΑΨΕ_ B[i,j]
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
    ΓΡΑΨΕ
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

  ΓΡΑΨΕ
  ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Ν
    ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 2*Ν
      ΓΡΑΨΕ_  Γ[i,j]
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
    ΓΡΑΨΕ
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


 

_________________
Φρειδερίκος Κώστας
FreiderikosK@hotmail.com


Κορυφή
 Προφίλ  
Απάντηση με παράθεση  
Τελευταίες δημοσιεύσεις:  Ταξινόμηση ανά  
Δημιουργία νέου θέματος Απαντήστε στο θέμα  [ 1 Δημοσίευση ] 

Όλοι οι χρόνοι είναι UTC + 2 ώρες [ DST ]


Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 0 επισκέπτες


Δεν μπορείτε να δημοσιεύετε νέα θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να απαντάτε σε θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επεξεργάζεστε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να διαγράφετε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επισυνάπτετε αρχεία σε αυτή τη Δ. Συζήτηση

Αναζήτηση για:
Μετάβαση σε:  
cron
Προβολές σελίδων: website counters